Verjaardagen.

 

De ene wil ze liefst geruisloos laten passeren; de andere viert dat het een lieve lust is. 

 

Wij menen dat een verjaardag een uitgelezen moment is om wat bewuster en dankbaar het leven te vieren.  Als het bovendien om een historische verjaardag gaat, laten wij deze niet ongezien voorbij gaan.

 

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat twee Gasthuiszusters Augustinessen uit Tienen voet aan wal zetten in Diest.  Met de komst van zuster Catharina Van der Beken en zuster Anna Van de Poel op 31 oktober 1619 was de geboorte van de Gasthuiszusters Augustinessen van Diest een feit.

 

De gasthuiszusters hebben de ziekenzorg in de stad Diest mee gemaakt tot wat ze is.  Vier eeuwen lang hebben honderden zusters met hart en ziel de christelijke oproep gevolgd om zieken te bezoeken, hongerigen te spijzen, naakten te kleden, vreemdelingen onderdak te bieden,… . Steeds vanuit deze intentie en geloofsovertuiging hebben ze een gasthuis laten evolueren tot een hospitaal en nog later tot een ziekenhuis waar naast de caritatieve zorgverlening de medische evolutie haar plaats kreeg toegeëigend.

 

De naam van de congregatie verraadt dat zij leven volgens de Regel van Sint Augustinus, een regel die niet belerend wil zijn maar inspirerend voor een oprecht evangelisch leven.  Het gemeenschapsleven en de naastenliefde staan centraal.  Je vindt dat terug in de geschiedenis van de zusters maar ook vandaag, binnen de kloostermuren, in de zorg voor de oudere en zorgbehoevende zusters.  

 

Kom op onze jubileumwebsite meer over ons te weten en ontdek hoe wij 400 jaar Gasthuiszusters Augustinessen in Diest vieren.

 

Hilde Van der motte,

 

voor

 

zuster Rita Mentens, overste

de gasthuiszusters

de beheerraad van de congregatie.