Vier eeuwen gasthuiszusters te Diest ( 1619 - 2019 )


Vier eeuwen gasthuiszusters te Diest (1619-2019) door    dr. Michel Van der Eycken vertelt de geschiedenis van de plaatselijke congregatie gasthuiszusters-augustinessen. Gestart met twee zusters in 1619 groeiden de

kloostergemeenschap en het Sint-Elisabethgasthuis, dat zij bestuurden, in korte tijd uit tot een vaste waarde in de medische verzorging binnen de stad.

Ongeacht welke lokale of nationale overheden de plak zwaaiden, zetten de zusters, hun roeping indachtig, hun werk ten dienste van hun medemensen verder.

In de 20ste eeuw stampten zij het eigen Sint-Jozefziekenhuis uit de grond en hielden zich een tijdlang bezig met de bejaardenzorg in de stad.

Nu genieten de nog resterende bejaarde zusters van een welverdiende rust.

 

Dit boek brengt niet alleen de geschiedenis van de

gasthuiszusters-augustinessen maar is tegelijk ook een eerbetoon aan de noeste arbeid van de 190 kloosterzusters die sinds oktober 1619 in Diest werkzaam

waren.